ilginç olmak istemiyorum. iyi olmak istiyorum

Aplikasyon Nasıl Yapılır?

Aplikasyon (yer tesbiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir. Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır. Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.

Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
Her işte talep edilen bir doğruluk vardır, olmalıdır da. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon ( doğruluk, hassasiyet ), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arzedebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.

Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, Konum Aplikasyonu’dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; ‘binaların aplikasyonu’ dur. Bu uygulamanın bir çok yöntemi olmasına rağmen, sıklıkla şantiyelerde uygulanan yöntem ve olması gereken Harita Mühendislik ölçme yöntemlerinden bahsedilecektir.

BİNALARIN KONUM APLİKASYONU
Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.

A) Şantiyelerde Uygulanan Yöntem:
Şekilde I, II, III, IV noktalarının çevirdiği parsele ait ölçme krokisi verilmiştir. Parsel içine yerleştirilecek binanın AB cephe doğrultusunun I, II sınır çizgisine paralel olarak 5 metre içeri çekilmesi, D köşe noktasının da I, IV sınır çizgisinden 3 metre içerde olması öngörülmektedir.

Aplikasyon işlemi, önce D, sonra A bina köşelerinin araziye işaret edilmesi suretiyle yapılır.
Bu amaçla I, II sınır çizgisine 5 ve 14 metre, I, IV sınır çizgisine ise 3 metre uzaktan paralel dogrultular jalonlanır. I, II sınır çizgisine 14 metreden jalonlanan paralel doğrultu ile I, IV sınır çizgisine 3 metreden jalonlanan paralel dogrultunun kesim noktası aranan D noktasıdır. D noktasından AB doğrultusuna inilen dikin ayağı A noktasıdır.

Daha sonra B ve C noktalarını belirtmek amacı ile, cephe doğrultusu üzerinde A’dan 12 metre alınarak B noktası ve bu noktadan çıkılan dikin üzerinde de 9 metre alınarak C noktası işaretlenir.Aplikasyonu kontrol amacı ile AC ve BD köşegenleri ile DC kenarının uzunlukları ölçülür. İşaretlenmiş olan bu noktalara, nokta kazıkları çakılır ve aplikasyon noktaları ip iskelesi üzerine doğrultuya girerek taşınır.

Jalonlanan AB, BC, CD ve AD doğrultuları, doğru bir biçimde ip iskelesinin ahşap çıtasına aktarılır. Aktarma işlemi ip iskelesinin ahşap çıtasına çakılan çivilerle yapılır. Bu çivilere takılan tel veya ipler AB, BC, CD ve AD doğrultularını gösterir ve bu şekilde iplerle yapı çalışmaları yürütülür.

B) Harita Mühendislik Ölçme Yöntemi:

Öncelikle, aplikasyona yönelik, saha içinde uygun sayı ve konumdaki noktalardan yatay ( nirengi, poligon vs. ) ve düşey (nivelman ) ağlar oluşturulur.

Bir noktanın belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler şunlardır:

  • Dik koordinat metodu , sık kullanılmaz
  • Kutupsal koordinat metodu,
  • Bağlama metodu (iki noktadan kenar kestirmesi) , sık kullanılmaz
  • Kestirme metodu (iki noktadan açı kestirmesi), sık kullanılmaz

Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de Elektronik Takeometre ( Total Station ) ölçme aletleri kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır.

A ve B noktaları koordinatları bilinen, arazide mevcut, ağa ait noktalardır. Konumlandırılması hedeflenen yapıya ait Pi noktasını aplike etmek amaci ile, ölçme aleti, B noktasına kurulur ve A noktasına yöneltilir. B açısının yardımıyla BP doğrultusu bulunur ve bu doğrultu üzerinde BP mesafesi kadar alınarak Pi noktasının yeri tesbit edilmiş olur.

Dikkat edilmesi gereken husus; bu aplikasyon modelinde, aplike edilen noktaların hiç biri türetilmez, dolayısıyla türetilen noktaların hatalarını da birlikte taşıması söz konusu değildir. Bu nedenle, aplike edilen her nokta aynı ve yüksek prezisyona (doğruluğa) sahiptir. Aplike edilen nokta sayısı arttıkça, işlem hızı da artar.  Oysa Şantiyelerde uygulanan yöntemde, hem hatalar taşınır, hem de prezisyon düşüktür.

Comments of this post

Mimar

Mimar
16 Ağustos 2010

Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen doğruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.

Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, Konum Aplikasyonu'dur. Konum aplikasyonuna en güzel örnek; ‘binaların aplikasyonu’ dur. Bu uygulamanın bir çok yöntemi olmasına rağmen, sıklıkla uygulanan yöntem Harita Mühendislik ölçme yöntemlerinden en önemlisi olan konum aplikasyonundan bahsetmek istiyorum.

BİNALARIN KONUM APLiKASYONU

Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı meydana getiren aplikasyon değerlerinden yararlanılarak arazideki yerine aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.

Öncelikle, aplikasyona yönelik, saha içinde uygun sayı ve konumda nirengi, poligon gibi ölçme işlemini yapacağımız noktaların arazide mevcudu varsa bunlar kullanılır mevcut nokta bulunmuyorsa yeniden nokta oluşturmamız gerekir.

Bir noktanın belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemlerden en kullanışlı ve yeteri kadar hassasiyeti veren Kutupsal koordinat metodudur.

Kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de Elektronik Takeometre kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır.

Ölçme çalışmasına başlamadan önce proje değerlerinden aplikasyonunu yapacağımız noktaların yatay açı ve yatay mesafelerini hesaplamamız gerekir.

Koordinatı belli olan bir poligon yada nirengi noktasına takeometre aleti kurulup yine koordinatı belli olan diğer nirengi veya poligon noktasına aletimiz ile bakış yaparız.

Konumlandırılması hedeflenen yapıya ait noktaların köşe noktaları ile ilgili hesapladığımız yatay açı ve yatay mesafeler kadar takeometre ile bakış yaparak bütün noktaları arazide aplike ederiz. Köşe noktalarının aplikasyonundan sonra cepheleri çelik şerit metre ile kontrol ederek olabilecek hataları önlemiş oluruz.

ufuk

ufuk
11 Mart 2012

bizim gecekondumuz vardı mütahite verdik bize sizin evler  güzel  yapcam dedi bunları yapcam dedi dediklerinin yarısını yapmadı ve hiçguzel olmadı kat karşılıgı aldıgımmız dublex evin çatısına balkon koymadı çetıya cıkan merdiveni oturma odasından cıkardı ev cok kütu oludu ben ne yapacagımı bilmiyorum lutfen bana yardım edin…

Osman Doğan

Osman Doğan
20 Mart 2012

Bu ve benzeri durumlarla karşılaşmamak için Arsa Payı Karşılığı Sözleşme yapılması iki taraf içinde önemlidir, bunun içine proje detayları hakkın da maddeler ekleyerek kendinizi korumanız gerekirdi, bu durumda size pek yardımcı olmamız mümkün değil.

Sözleşme Örneği: http://odogan.com/dosyalar/kat_sozlesme.doc

seda

seda
25 Mart 2012

bu okul bitmez :(

Gamis_-

Gamis_-
06 Nisan 2012

endütriyel tesislerin aplikasyonu ile biilgi vereblrmisiniz

Z3hir_222

Z3hir_222
15 Temmuz 2012

biter biter ne kald ki