Ya bir dahi, ya da bir deli kesfettim.

Bursa Kentsel Dönüşüm Projeleri

Bursa kenti Osmanlı Dönemi’nden günümüze dek sahip olduğu tarihi dokuyu kısmen de olsa koruyabilen ve sahip çıkan bir kent. “Tarihi Kent” olmasının yanında “Kültür ve Sanat”, “Sanayi ve Ticaret” ve en önemlisi de Turizm Kenti” olma yolunda birçok vizyona sahip. Kentin mevcut ve planlanmakta olan proje çalışmaları irdelendi. Kentin daha sağlıklı ve kontrollü gelişimine yönelik birçok projesi var. Bu çalışmaların doğruluğu ya da yanlışlığı tartışma konusu olabilir. Fakat kentin yararına yönelik hedeflenen kararlar gerçekleştirilse çok güzel şeyler olabileceği de şüphesiz…

Bu projeleri şu şekilde sıralamak mümkün: Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Projeleri, Yeşil Alan ve Rekreasyon Projeleri, Tarihi Mirası Koruma ve Yaşatma Projeleri ve Ulaşım Projeleri.

Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Projeleri
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin ve kentsel yaşamın doğal, siyasal, kültürel açılardan olumsuz etkileyen süreçlere karşı çözüm arayışlarını proje çalışmaları ile elde etmeyi amaçlıyor. Bu projelerle, daha nitelikli çevreler oluşturmak, kentsel dönüşüm, sağlıklaştırma ve mekanın rehabilite edilmesi hedefleniyor.

Bursa'daki Kentsel Dönüşüm Proje Alanları
Bursa’daki Kentsel Dönüşüm Proje Alanları

Bursa’da hayata geçirilen ve geçirilmesi hedeflenen kentsel dönüşüm ve tasarım projeleri şu şekilde:

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi

Dericiler Bölgesi olarak adlandırılan ve uzun yıllar deri sanayi sektörüne hizmet etmiş, kentin merkezinde çöküntü bölgesi haline gelmiş olan bu alan, Kentsel Tasarım Projesi ile Bursa’nın en görsel kentsel parçalarından biri olması amaçlanıyor.

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi
Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

Bu bölgede yer alan Türkiye’nin ilk çamaşır makinası Tolon’un üretildiği sanayi kuruluşu Bursa Koruma Kurulu tarafından tescil edildi.

Sıcaksu Bölgesi'ne Yönelik Yapılan Fizibilite Çalışması
Sıcaksu Bölgesi’ne Yönelik Yapılan Fizibilite Çalışması

Proje kapsamında geliştirilen fizibilite raporuna göre, “En iyi ve En yüksek Kullanım Etüdü” kapsamında bölgesel değerlendirme, proje alanının bulunduğu bölgenin analizi, pazar araştırması, projede yer alması önerilen fonksiyonların belirlenmesi, proje içerisinde yer alacak olan fonksiyonların ön konseptinin tarifi, gelir analizleri, fiziki yapı maliyetleri ve yatırım programının hazırlanması gibi hizmetler sunuluyor.

Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesi

Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Proje Alanı
Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

Proje kapsamında özellikle raylı sistem istasyonuna bağlı olarak gelişen perakende ticaret, çarpık yapılaşma ve eskimiş bina stoklarından yola çıkılarak bir dönüşüm projesi geliştiriliyor. Bu dönüşüm ile mevcut perakende sistemini koruyarak, Bursa’nın ihtiyaç duyduğu ofis ünitelerini ve büyük bir oteli de içinde barındıran bir model oluşturulması hedefleniyor. Proje Toplam Alanı 12 hektar. Kentsel dönüşüm alanı 2 etapta projelendirilecek. 1. etap proje alanı 7,7 hektar olup, proje çalışmaları halen daha devam ediyor.

Çekirge İntam Blokları Kentsel Tasarım Projesi

Çekirge İntam Blokları Kentsel Tasarım Proje Alanı
Çekirge İntam Blokları Kentsel Tasarım Proje Alanı

Proje alanı Çekirge Meydanı ve Çelikpalas oteli arasında Bursa’nın en eski ve en önemli akslarından biri olan Çekirge Caddesi üzerinde bulunuyor. Projede, Bursa kentinin geçmişten gelen öneme sahip olan bu bölgesi için tekrar eski canlılığına ve prestijine kavuşması hedefleniyor.

Proje alanı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda tali iş merkezi olarak tanımlanıyor. Bu doğrultuda da her türlü ticari yapı, özel ya da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri, idari ve sosyal tesisler, çevre sağlığı açısından tehlike arz etmeyen depolar ile üst katlarda konut kullanımlarının yer alabileceğini söyleyen stratejilerle alana fonksiyon verilemesi öngörülüyor.

Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi

Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı
Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

Bu bölge kentin giriş kapısı olarak nitelendirebileceğimiz kuzeyde Nilüfer Deresi, güneyde İzmir – Ankara Yoluna kadar uzanan yaklaşık 2.739 km uzunluğunda 160 hektarlık alan olan Yalova yolu. Bölgedeki mevcut gelişimin kontrollü ve kaçak yapılaşmaya olanak vermeyecek şekilde olmasına yönelik geliştirilen bu dönüşüm projesi 6 etaptan oluşuyor.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Atatürk tarafından 1938 yılında işletmeye açılan ve Cumhuriyet tarihinin sembol işletmelerinden biri olan Merinos İplik Fabrikası’nı kongre ve kültür kompleksine dönüştüren bir proje.

Mimari proje sahipliğini Cafer Bozkurt Mimarlık’ın yaptığı bu proje de mimari özellikleri ve teknik altyapısı ile en geniş katılımılı kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez olarak tasarlandı.

Atatürk Kongre Merkezi’nde 1.800 – 800 – 300 kişilik salonlar ve 11 adet 50 ila 150 kişi arasında değişen seminer odaları yer alıyor. Bunların dışında 800 kişilik balo salonu yer alıyor.

Yeşil Alan ve Rekreasyon Projeleri
Gökdere Spor ve Eğlence Parkı

Gökdere Spor ve Eğlence Parkı Alanı
Gökdere Spor ve Eğlence Parkı Alanı

250.000 m2 alana sahip Gökdere Bölgesi, Bursa-Ankara Karayolu’na cepheli, I. Derece Doğal Sit Alanı niteliğinde ve Gökdere Deresi’nin ortadan ayırdığı üç parselden oluşuyor.

Avan proje kapsamında bölgeye bazı fonksiyonlar yüklenmiş: Açık çarşı, sinema salonları ve Planataryum, market, amfi tiyatro, sosyal tesis, otoparklar, kule, aguapark, mekanik oyun parkı, kafetarya birimleri, alışveriş birimleri ve spor alanları…

Sukaypark Projesi

Sukaypark Projesi

Bir spor ve yaşam merkezi olarak tasarlanan Sukaypark 100 dönüm alan üzerine kurulmuş, kar kayağı, su kayağı ve çim kayağı gibi aktivitelerin yapıldığı bir mekan.

Mudanya Sahil Bandı Kentsel Tasarım Projesi

Mudanya Sahil Bandı Kentsel Tasarım Projesi

Mudanya ilçesi sınırları içerisinde, doğuda Güzelyalı Feribot İskelesi – batıda Mudanya Balıkçı Barınakları ve devamındaki sahil şeridini kapsayan yaklaşık 7,2 km uzunluğundaki alan için proje hazırlanmış.

Mudanya Sahil Bandı Kentsel Tasarım Projesi

Bu bölge, sadece Güzelyalı ve Mudanya’nın değil Bursa’nın denize açılımını sağlayan ve bu anlamda Bursa için önemli bir potansiyele sahip bir yer. Bu proje ile asgari düzeyde deniz dolgusu yapılmasına özen gösterilmiş. Ancak zorunlu yerlerde mevcut sert zemin yaya alanlarını arttırmak ve yaya hareketliliğini kolaylaştırmak amaçlı minimum dolgu ve platformlar ile alanlar kazanılmış.

Bursa Atatürk Stadyumu

Bursa Atatürk Stadyumu
Bursa Atatürk Stadyumu Mevcut Durumu

Mevcut Atatürk Stadyumu yıkılarak yerine, UEFA, FIFA ve TFF standartlarına uygun 35.000 koltuk kapasiteli, modern bir stadyum olmasına yönelik proje çalışmalarına başlanıldı.

Uludağ “Yaşam Merkezi” Projesi
Bu proje ile Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da mevcut tesislerin iyileştirilmesi, günü birlik kullanım alanları ile sosyal donatı alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ile bu bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Tarihi Mirası Koruma ve Yaşatma Projeleri
“Gelenksel İpek Dokumacılığı Fabrika-i Humayun ile Canlanıyor…”

İpek Dokumacılığı Fabrika-i Humayun
Fabrika-i Humayun

Fabrika-i Humayun Binası, asli işlevine yakın bir işlevle kente yenideb kazandırılması hedefleniyor. Hem moda ve ipek üzerine eğitim verilen bir okul, hem de yaşayan bir müze olarak işlev görmesi amaçlanıyor.

“Bursa Kalesi Kimliğini Buluyor…”

Bursa Kalesi
Bursa Kalesi

Saltanat Kapı ve Osmangazi Caddesi boyunca yaklaşık 500 metrelik surların 2005 yılında restorasyon / rekonstrüksiyonu gerçekleşmiş.

“Tarihi Hamamlar ve Çeşmeler Yaşam Merkezleri Oluyor”

incirli Hamamı
İncirli Hamamı

Tarihi hamamlar restore edilerek kente yeniden kazandırılmaya çalışılıyor.

“Türkiye’nin ilk Arkeopark’ı Bursa’da Kuruluyor”
Akçalar’da Aktopraklık Mevkisi’nde 2004 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi tarafından Güney Marmara Arkeoloji Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazıların yapıldığı bölge açık hava müzesine dönüştürülüyor.

Ulaşım Projeleri
Uludağ “Teleferik” Projesi

Bursa Teleferik Hattı Yol Güzergahı
Bursa Teleferik Hattı Yol Güzergahı

Mevcut teleferik hattının yenilenmesi ve hattın Oteller Bölgesi’ne uzatılmasına yöönelik geliştirilen bir proje. Bu şekilde Bursa’dan alınan yolcular Uludağ oteller bölgesine 22 dakikada ulaşacaklar.

Uludağ Kaplıkaya Arası Dişli Tren Projesi
Uludağ’daki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmasını amaçlayan bu proje, yol güzergahından zirveye dek altyapı hizmeti götürülmesi ile planlanıyor.

Mudanya’ya Kesintisiz Ulaşım
Mudanya’ya kesintisiz ulaşımı sağlamak amaçlı metrobüs hattı ile ulaşım sağlamaya yönelik proje çalışmaları gerçekleşiyor.

Yunuseli Havaalanı

Yunuseli Havaalanı
Yapılması Öngörülen Yunuseli Havaalanı Bölgesi

Şehir merkezinin dışında belirlenen bölgede Bursa’ya kazandırılmaya çalışılan Yunuseli Havaalanı ile kente ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Comments of this post

admin

admin
09 Şubat 2010

Bursa'da 1938'de dokuma fabrikası olarak kurulan Merinos'un, 2000'de özelleştirmeye devredilmesinin ardından, kongre, kültür merkezi ve park haline getirilmesine dönük çalışmaların son aşamasına gelindi. Yeni düzenlemelerin ardından bazı bölümleri ziyaret ve kullanıma açılacak olan tesislerin tümü 2010 başında faaliyete geçecek.

2006'da açılan ihaleyi kazanarak Merinos Parkı projesini üstlenen Gintaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Tolunay, "Merinos Parkı, Bursa'nın ekonomik DNA'sını değiştirecek" dedi.

157 bin metrekarelik kapalı, 300 bin metrekarelik açık alana sahip olan Merinos Parkı'nda, Türkiye'nin en büyük kültür merkezi de yer alacak. Atatürk Kültür Merkezi adı verilen bu komplekste 45 bin metrekare kapalı alanı olan kongre salonları, büyüklük sıralamasına göre 1800, 1000, 800 ve 300 kişilik salonlar, 20'yi aşkın seminer odası bulunacak.

Tolunay, bu kültür merkezinin, Bursa'nın büyük kongrelere ev sahipliği yapmasını mümkün kılacağını, bu sayede şehirde hizmet sektörünün gelişeceğini ve ekonominin büyüyeceğini anlattı.

Tolunay, ihaleyi kazandıktan sonra tesislere ilk girdiklerinde mermer bir tabela gördüklerini belirterek, "Tabelada 26 Şubat 1938 tarihi yazılıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını gerçekleştirdiği bir iplik ve kumaş fabrikası olan Merinos tesisleri sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de en büyük yatırımlarından biriydi. Bu proje de Türkiye'nin en büyük renovasyon projesi" dedi.

Santralİstanbul örnek alındı

İstanbul'daki Santralİstanbul'u örnek aldıklarını kaydeden Zafer Tolunay, "Atıl haldeki bir enerji trafosundan ilham alınarak gerçekleştirildi. Bursa Merinos elektrik santrali de enerji müzesi olarak hazırlandı. Bir adet iplik ve tekstil müzesi hazırlandı ve bir spor müzemiz olacak" diye konuştu.

admin

admin
09 Şubat 2010

Türkiye'nin ilk dokuma fabrikaları arasında yer alan Merinos Fabrikası geçirdiği restorasyon çalışmasının ardından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi olurken, tarihî soğutma kulesi de "Gönül Kahvesi"ne dönüştü.

Merinos Kule Gönül Kahvesi İşletme Müdürü Nihal Mirzalı, 2 Aralık'ta hizmete giren Gönül Kahvesi'nin kısa süre içerisinde Bursalıların en çok rağbet ettiği mekanlar arasına girmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Mirzalı, "Cumhuriyetimizin ilk dokuma fabrikaları arasında olan ve açılışı Mustafa Kemal Atatürk'e hastalığının teşhisinin konulmasından kısa bir süre sonra 1938 yılında yapılan Merinos Fabrikası'nda çeşitli bölümler yer alıyordu. Buradaki tesislerinden birisi olan kule, fabrikanın ısınan sularını soğutmak amacıyla kurulmuş. Fabrikanın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesinden sonra, kule geçirdiği restorasyon çalışmaları sonucu Bursalıların yeni kahve keyfini yaşayabileceği bir mekana dönüştü." dedi.

Merinos Kule Gönül Kahvesi'nin yaklaşık olarak 200 kişiye aynı anda hizmet verebildiğine değinen Mirzali, kulenin zemin hariç 2 kat ve teras katından oluştuğunu, 2'nci katta ve teras katında 360 derecelik bir Bursa manzarasıyla konuklarını beklediklerini anlattı. Gönül Kahvesi'nin birçoğu kendilerine has tatlar olmak üzere birbirinden lezzetli tatları sunduğunu anlatan Nihal Mirzalı şunları söyledi: "Özellikle tescilli tatlarımızdan birisi olan 'Karadut Yağmuru' özel formülü ile ağızlarda ayrı bir tat bırakacak. Menümüzde yer alan tüm kahveler çekirdek halinde gelmekte ve kendi değirmenimizde işlenerek sunulmakta. Misafirlerimize Merinos Kule'ye özel Gönül Harmanı, Damla Sakızlı, Keçiboynuzlu Kakuleli ve Melengiç kahvelerinin tadına bakmalarını tavsiye ederim. Bunun haricinde bilindik tüm sıcak ve soğuk kahve çeşitlerimiz de mevcut. Tüm kahve çeşitlerimizin kafeinsiz versiyonlarını da hazırlayabilmekteyiz. Bitki çaylarımızda kullandığımız meyve özleri de kurutulmuş olarak kullanılmakta."

admin

admin
09 Şubat 2010

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarından Merinos Parkı, Kent Hali, Nilüfer Vadisi, Filament Köprülü Kavşağı ve Hamitler Toplu Konutları, 20 Aralık'ta Başbakan Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açacağı yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa'nın değerine değer katan yatırımlarımızdan Merinos Parkı, Kent Hali, Nilüfer Vadisi, Filament Köprülü Kavşağı ve Hamitler Toplu Konutları halkımıza hayırlı olsun. Başbakanımızın da katılacağı açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Başkan Şahin, Bursa'nın dünyanın marka kentleri arasındaki yerini alması için çalıştıklarının altını çizerek, bu konuda kentin yıllardır konuşulan yatırımlarını ve hayal projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye projesi olarak nitelendirilen, Bursa'yı kongre kenti yapan Merinos'taki merkezin 2009 yılının haziran ayında hizmete açılacağını belirten Şahin, "Kongre ve kültür merkezinden önce Merinos'ta 252 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alanda oluşturduğumuz parkı hizmete açıyoruz. 81 farklı türde 2 bin 500 ağacı, 11 bin 600 bitkisi, suni göleti, kafeterya, restoran, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Merinos Parkı, Bursa'nın yeni dinlenme ve sağlıklı yaşam yeri olacak. Bursalılar, Kültürpark'tan sonra Bursa'nın en büyük kent parkı olan Merinos Parkı'nda nefes alacak" diye konuştu.

Mimarisiyle yalnızca diğer şehirlerin değil tüm Avrupa'nın dikkatini çeken yeni Kent Hali'nin yapısıyla Bursa tarımına güç katarken insan sağlığına odaklı satış anlayışıyla da hijyenin yeni adresi olduğunu belirten Şahin, 20 yıldır kent merkezinden taşınması konuşulan halin Görükle'de parmakla gösterilen bir tesise kavuştuğunu söyledi. Yalnızca görünümüyle değil, kullanım alanı, hijyen ölçüleriyle de Avrupa'nın gıpta ettiği tesiste, ürünlerin laboratuardan incelenmeden piyasaya sürülmediğine dikkati çeken Başkan Şahin, balık ile sebze-meyve binalarının birbirinden ayrıldığı tesisin kentin tarım alanındaki seviyesini de yükselttiğini söyledi. Projesi hazırlanan ve şehrin ortasında yeni bir yaşam alanı haline gelecek park ile yıllardır halin duvarlarıyla gölgelenen Atıcılar, Zafer ve Namıkkemal Mahalleleri de nefes alacak.

Bursa'nın Gerdanlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentin bir çöküntü bölgesini daha yaşam merkezi haline dönüştürdüklerini anlatan Başkan Şahin, Nilüfer Vadisi'nin 3,5 kilometrelik ilk etabında ortaya çıkan güzelliklerin göz kamaştırıcı olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklaştırma projesiyle Nilüfer Vadisi'nin yeniden hayat bulduğunu dile getiren Başkan Şahin, ‘Bursa'nın vizyonunu değiştirecek olan 5,5 kilometrelik Nilüfer Vadisi'nde 3,5 kilometrelik ilk etabın sonuna gelindi. Burada, spor alanları, basket ve voleybol sahaları, kaykay pisti, çelik köprü, altgeçit, ahşap çocuk oyun alanları, kafe, güvenlik birimleri, büfe, yaya ve bisiklet yolları ile otopark bulunuyor.

Ulaştıran ulaşım hedefi doğrultusunda yapılan yatırımlar ile Bursa'nın yalnızca tıkanan trafiğini değil daraltılan ufkunu da açtıklarını belirten Başkan Şahin, "Şehir içinde kesintisiz ulaşım ağını oluşturmak için Yüksek İhtisas Kavşağı'ndan başlatılan çalışmalar tüm hemzemin geçitlerde uygulandı. Bugün Bursa'nın bir ucundan diğerine araçlar hiç duraksamadan gidebiliyor. Kent içi trafiğine nefes aldıran projelerden biri olan Filament Kavşağı'nın eksek olan ikinci etabı da tamamlandı. Artık Mudanya Yolu'nda da ulaşım kesintisiz sağlanıyor. Bir ayağı Ata Bulvarı'na bir ayağı ile Akpınar girişine bağlanan Filament Kavşağı sayesinde araçlar yolun her iki yakasına da vakit kaybetmeden ulaşabiliyor" dedi.

Yıllardır Bursa'daki en büyük sorunun plansız yapılaşma olduğuna işaret eden Başkan Şahin, bir yerden başlanarak önüne geçilmesini hedeflediklerini ve bu çerçevede toplu konut projeleri için kolları sıvadıklarını anlattı. Hamitler'de başlatılan ve 948 aileyi ev sahibi yapan toplu konutların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 20 Aralık Cumartesi günü sahiplerine teslim edileceğini müjdeleyen Başkan Şahin, Hamitler'de ikinci etap çalışmalarına da başlandığını kaydetti.

"Biz yapacağımız işin sözünü verir ve yaparız. Sözümüzün eriyiz" diyen Şahin, verdikleri sözleri yerine getirmelerinden dolayı Bursa halkının güvenini kazandıklarını ifade eden Şahin, "Halkımızın güveni sorumluluk duygumuzu daha da artıyor. Bursa'nın başarı yolculuğu halkımızın desteği ile devam edecek" dedi.

Osman_Dogan

Osman_Dogan
06 Şubat 2014

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BM Habitat Kent Planlama. Gelişim ve Tasarım Bölümü Yöneticisi Laura Petiella ile BM Habitat Danışmanı Şehir Plancısı Thomas Stellmach. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve teknik personel katıldı.
Kent ekolojisini gözeten ve katılımcı bir planlama yaklaşımı oluşturmayı hedefleyen NUüfeı Belediyesi. "Kentsel Dönüşüm Projesine Hazırlık Çalıştayı" ile dönüşümün sosyal, çevresel, yasal ve ekonomik boyutlarını mercek altına aldı.

UZUN VADELİ FAİZSİZ KREDİ

Çalış tayın açılışında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümün insanla başlayıp insanla biteceğini ifade ederek. "İnsanları değiştiremediğiniz takdirde kentsel dönüşüm hiçbir işe yaramaz. Kentsel dönüşüm yaparken projede tüm dinamik ve disiplinlere yer vermelisiniz.

Türkiye'de yapılmak istenen dönüşüm değil yenilemedir. Bu şekilde sadece binaları yenilersiniz ve insanları mutlu edemezsiniz. Tarlabaşı, Doğanbey ve Kamberleı ortada" dedi.
BM Habitat Kent Planlama, Gelişim ve Tasarım Bölümü Yöneticisi Laura Petıella daTuıkiye'nin deprem kuşağı altında olduğunu vurgulayarak. "Türkiye'de depreme kaışı önlem almak şaıt. Bunun içinde ciddi şekilde dönüşüm gerekiyor. Dünyada planlı gelişimin çok güzel örnekleri var.

Donüşüm yaparken devletle özel sektörü entegıe etmelisiniz. Çünkü maliyet çok olduğu için yükü kamuya yaslamak işi yavaşlatır" dedi.

Hürriyet Bursa

Osman_Dogan

Osman_Dogan
06 Şubat 2014

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kent merkezinde yüksek katlı inşa edildiği için tartışılan Doğanbey TOKİ konutlarıyla ilgili, "Doğanbey ile ilgili planlar ve çalışmalar bizim dönemimizde olmadı. Bu projeler ve planlar eski" dedi. Altepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez aday gösterildiğini hatırlatarak, bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bir yandan yerel seçim çalışmalarına devam ederken bir yandan da gece gündüz demeden Bursa'ya hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Altepe, "24 saatimiz Bursa'ya ayrılmış vaziyette. Bursa ile yatıp, Bursa ile kalkıyoruz. Bursamıza hizmet etmek, Bursamıza güzel eserler bırakmak bizim için büyük bir heyecan.

Bundan dolayı büyük mutluluk, heyecan duyuyoruz" diye konuştu. Altepe, Bursa'ya hizmet etme heyecanlarının günden güne arttığını dile getirerek, özellikle son 5 yılda kentte önemli projeleri hayata geçirmeyi başardıklarını anlattı.

"Son 5 yılda Bursamız altyapısıyla, üst yapısıyla, tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, ulaşımıyla her alanla büyük mesafe katetti" diyen Altepe, "Sahilinden, şehir merkezinden, kırsalından, Uludağ'a kadar her alanda yatırımlar yapıldı. Bu konuda hizmette sınır tanımadık" ifadesini kullandı. Kent merkezinde yüksek katlı inşa edildiği için tartışılan Doğanbey TOKİ konutlarıyla ilgili yanlış bilgilendirmenin olduğunu belirten Altepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğanbey ile ilgili planlar ve çalışmalar bizim dönemimizde olmadı.

Bu projeler ve planlar eski. Onların MİA planlarına alınması 1991 yılında onaylandı. Dış cephedeki binalar yapılmıştı. İçteki mahalleler yaşanmaz hale gelip bölge terk edilmişti. Bu çalışmalar bölge halkıyla yapıldı. Buradaki planların uygulanması halkımızın yüzde 99 desteğiyle oldu.

Onların talebiyle oldu. Yeni dönemde burasıyla ilgili bir tasarrufumuzun olup olmamasıyla ilgili şu an bir şey söylemek doğru değil. Doğanbey halkının bir talebi, bu talebin degerçekleştirilebilir durumu olması halinBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: "Doğanbey TOKİ konutlarıyla ilgili planlar ve çalışmalar bizim dönemimizde de bunlar yeniden ele alınabilir. Bu dediğim gibi bizim şahsi bir konumuz değil. Kentle ilgili konu. Kentle ilgili adımı atarken her zaman için kent halkıyla birlikte karar vermek gerekiyor. Bu dönemin planları değil.
Oralar değiştirilebilir ama 22 sene önce planlar değiştirilmiş. Biz AK Parti olarak Bursa'da plan değişikliği yapmadık. Yeni bir plan yapmadık."

Ankara Kırmızı Beyaz Gazetesi

Osman_Dogan

Osman_Dogan
06 Şubat 2014

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarında hızla yol aldıklarını, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların en önemlilerinden birinin de 2300 yıllık Bursa surları olduğunu belirten Altepe, "Osmanlı ve önceki dönemlerin yerleşim alanı olan sur bölgesinde, surları ve kale burçlarını ortaya çıkaran çalışmalarda neredeyse sona geldik Toplam uzunluğu 3400 metre olan surlarımızın önemli bir bölümünü ihya ettik 6 kapımızdan 4 u belirdi, diğer 2 kapıda çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

BEY SARAYI TAM GAZ

Bir yandan surları tekrar işlevsellendirdiklerini diğer yandan da sur projesinin asıl hedefi olan Bey Sarayı'nın asıl haliyle günlük hayata kazandırılması konusundaki faaliyetlere yoğunlaştıklarını ifade eden Altepe, "Bey Sarayından günümüze sadece tek duvar, doğudaki saat kulesine bakan duyC Büyükşehİ,r x Belediye Başkam Recep Altepe, "2300 * '°ncekı Bursa Kalesi insaJJrı döneminde mşa edilen Bey Sarayı tamamen belirdiğinde Bursalılar ve turistler zaman tünelinde key'fh bir tarih yolcutoguna çıkacak" dedi. JyS — var kaldı. Onun önünde, sarayın köşesi olan kulemiz yüzyıllar sonra tekrar inşa edildi. Bu kule, aynı zamanda kaleyi koruyan kulelerden biri. Çalışmalar tamamlandığında, burası çok farklı bir görüntüye sahip olacak ve Bursamızın orijinal hali, 2300 yıl önceki Bursa'nın bile tüm izleri ortaya çıkarılmış olacak" açıklamasında bulundu.

DOĞANBEY PROJESİ

ESKİ Başkan Altepe, kent merkezinde yüksek katlı inşa edildiği için tartışılan Doğanbey TOKİ konutlarıyla ilgili, "Doğanbey ile ilgili planlar ve çalışmalar bizim dönemimizde olmadı. Bu projeler Akademisyenler bilgilendiriliyor Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek, Uludağ Üniversitesi'nde yapılanları ve yapılması planlananlarla ilgili tüm akademisyenleri bilgilendiriyor. Göreve geldiği 23 Mart 2011 tarihinden bu yana altı ayda bir akademik kurulları toplamayı gelenek haline getiren Rektör Prof. Dr. Dilek, akademisyenleri kendi fakülte ve yüksekokullarında ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde Üniversite'de yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi veren Rektör Dilek, akademisyenlerin öneri ve eleştirilerini de alıyor. Bu yıl beşinci kez yapılan bilgilendirme toplantıları, 6 Ocak 2014 günü Eğitim Fakültesinde başladı, 14 Ocak 2014 günü İlahiyat Fakültesi'nde son bulacak.
1 ve planlar eski" dedi. Doğanbey konutlarıyla ilgili yanlış bilgilendirmelerin olduğunun altını çizen Altepe, "Doğanbey'in MİA planlarına alınması 1991 yılında onaylandı. Dış cephedeki binalar yapılmıştı. İçteki mahalleler yaşanmaz hale gelip bölge terk edilmişti. Bu çalışmalar bölge halkıyla yapıldı. Buradaki planların uygulanması halkımızın yüzde 99 desteğiyle oldu. Yeni dönemde burasıyla ilgili bir tasarrufumuzun olup olmamasıyla ilgili şu an bir şey söylemek doğru değil. Doğanbey halkının bir talebi, bu talebin de gerçekleştirilebilir durumu olması halinde bunlar yeniden ele alınabilir" dedi.

Bursa Hakimiyet

Osman_Dogan

Osman_Dogan
06 Şubat 2014

Bursa eski BARO Başkanı Av.Zeki Kahraman, Bursa'nın hem tarihi güzellikleriyle hem de yapısı itibariyle çok güzel bir kent olduğunu ama yerel yöneticilerde kentlilik bilincinin oluş madiğini ve Hızlı gelişen şehirler içinde Bursa'nın hak ettiği yere gelemediğini dile getirdi.

Zeki Kahraman: Her ne kadar göçmen kökenli de olsam Bursa'da büyüdüm, Bursa'da yetiştim. Türkiye'nin birçok yerini gezmiş görmüş biri olarak Bursa gerçekten çok özel bir kent.

Bursa kaynakları tükenmeyeb, rantı asla azalmayan herkes açısından iştah kaI bartan bir kenttir. Bazen özel bir kent olmak iyi midir diye düşünmüyor da değimm lim. Bursa yalnızca doğal mm özelliklerinden dolayı değil Bfl tarihi yapısıyla da özel bir I kent. Aldığı göçler sebeI biyle de olabilir Bursa'nın I daha sağlıklı ve daha aydın bir yapısı da var. Üretken bir yapısı var, tarım açısından I da kimliği olan bir kent Bursa. Turizm açısından da özel bir yer, Bursa'nın özelrlikleri o kadar çok ki saymakla dahi bitiremeyiz.

Şenol İlhan: Sayın Av. Zeki Kahraman Bursa'da Kentsel Dönüşüm yapılmalı mı?
Zeki Kahraman: Ben kendimi bildim bileli kaçak yapı var 40 yıldır halen var. Bursa gibi bir Dünya kentinin, Türkiye'de sözü geçen bir kentin ulaşım planı yok. Kaynakları çok olup da bu derece kötü kullanılan benim gördüğüm başka bir kent yok. Yol açılamayan yerlerde ıslah çalışmaları yapılabilir bazı mahallelerde. Bursa'da kentsel dönüşüm yapılmalıdır.

Bursa Haber

Osman_Dogan

Osman_Dogan
06 Şubat 2014

Bursa Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Fatih Barış, yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Şah Sevinç, Veysel Özdemir, Tuncer Polat ve Yusuf Yıldırım, Bursa Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Fatih Barış, derneğin yeni kurulduğuna dikkat çekerek, vatandaşın kentsel dönüşüm ile ilgili kafasında ki soru işaretlerini en aza indirmek istediklerini vurguladı.
Kentsel dönüşüm hakkında çalışmalar yürüterek, halkı bilgilendirmek için çalıştıklarını söyledi.

İLK HALKA ÇOK ÖNEMLİ
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, kentsel dönüşümün mutlaka yapılması gerektiğini işaret ederek, ülkemizin deprem kuşağında olduğunu ve nüfusun yüzde 92'sinin deprem kuşağında yaşadığını ifade etti.
"Bursa'da deprem kuşağında yer alan bir şehrimiz" diyen Karaloğlu, kentsel dönüşümün zorlu bir süreç olduğuna da dikkat çekti. Vatandaşların önce güvenliklerini ve daha konforlu bir şekilde yaşamları için kentsel dönüşümün mutlaka yapılması gerektiğini belirten Karaloğlu, belediyelerin bu işin içinde olmadan kentsel dönüşümün olamayacağını söyledi. Kentsel dönüşümde ilk halkanın önemine değinen Karaloğlu, "Önce bir örneği yapmalıyız. Halka bu örneği gösterdikten sonra, vatandaş kendisi kentsel dönüşüm isteyecektir" dedi.
Bursa Kentsel Dönüşüm Derneği'ne de tavsiyelerde bulunan Karaloğlu, "Siz çözüm odaklı olun. Belediyenin ya da vatandaşın yanında olmayın. Arada bir köprü olun ve konunun çözümü için çalışmalar yürütün" ifadelerini kullandı.
Bursa Kent