Ev, icinde yasanan bir makinedir.

Mantolama Sistemleri

Binanıza mantolama uygulaması konusunda kararsızsınız ve araştırma ve maliyetleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyorsunuz, ‘ Mantolama ‘ adı verilen malzeme dış cephe ısı yalıtım malzemesi olarak Amerika Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Maalesef ülkemizde yeni tanınan bu sistem halen yaygın değildir. Yerküremizde hızla tükenen enerji kaynaklarını sorumsuzca tükettiğimiz dünyamızda insanlık olarak. Enerji tasarrufuna yönelmek zorun dayız. Ülkemizin enerji kaynaklarının çoğunluğu yurt dışından geldiği için enerjimiz bize pahalıya mal olmaktadır. Konutlarımızda iş yerlerimizde ısınmak ve soğutmak için birçok ısıtıcı ve soğutucu aygıtlara başvurmaktayız. Yapılarımda hiçbir koruma olmadığından maalesef enerjimizi kışın evden çok duvarları ısıtmak için kullanıyoruz. Yazın ise bu durum tersine dönmektedir evimizi klimalarımız ile soğutmak için elektrik enerjisini sarf etmekteyiz. Oysa güzel bir ısı yalıtım sitemi ile bu durum %50 doğal gaz ve elektrik enerjisinden tasarruf edebilirsiniz. Binamızın temeli ve çatısı ısı ve su yalıtımı yapıldığında bu oran %60. a kadar enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Bu yapılacak tasarruflardan aile bütçemize oldukça çok katkısı olduğu gibi ülke ekonomisi nede katkısı büyüktür. Binalarımızda ısı kayıpları kolonlar, kirişler, çatı binanın temeli, camlar, kapılardandır. Bunları önlemek için tamamını koruma altına almadığımız takdirde verimli bir sonuç elde edemeyiz. Isı yalıtım sistemleri sonsuz bir ömre sahip değildir. Yapılan bu işleri uzun ömürlü kılan ise bakımıdır. Mantolamayı koruyan 2 faktör varır bunlardan birincisi plakanın üzerine kaplanan sıvası diğeri ise boyasıdır zamanla boya deforme olabilir. Sıvanın deforme olması demek plakaların zamanla düşmesine ve tamamen tahrif olmasına neden olur. Sıvayı koruyan en önemli faktör boyadır. Boyanın ömrü ise ortala malzemenin kalitesine göre 6 ila 9 yıl civarında biz zat yapmış olduğumuz uygulama lamımızda bunları yerinde tespit etmiş test etmiş bulunmaktayız. Isı yalıtım sistemlerinin uygulaması binanın konumuna göre hiçbir aralık boşluk kalmaksızın çıkma pencere etraflarında çıkmalar vs plakaların. Mantolanının faydalarına gelince binanın kolonları, kirişleri, dış sıvası, kat betonunu korumaya alması betonun korozyona uğramasını kısacası betonun içindeki demirin çürümesini engeller ve binanızın ömrü uzar ve sağlıklı bir şekilde uzun yıllar kullanırsınız.

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile
A – YAKIT HARCAMALARINIZ ORTALAMA % 50 AZALMASINI,
B – DAHA AZ YAKIT İLE DAHA ÇOK ISINMANIZI,
C – DAHA AZ ELEKTRİK KULLANARAK DAHA ÇOK SERİNLEMENİZİ,
D – YAŞAM ALANINIZDA YAZ – KIŞ DENGELİ SICAKLIK DAĞILIMINI,
E – RUTUBETİN OLUŞTURDUĞU KÜF, BAKTERİ ve KÖTÜ KOKULARIN ENGELLENMESİNİ,
D – SAĞLIKLI ORTAMLARDA YAŞAYABİLME ŞANSINI,
F – BİNANIZIN YAŞINI SABİTLEMEYİ ve BAKIM GİDERLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTABİLMEYİ,
G – KOROZYONU ÖNLEYEBİLMEYİ,
I – HAVA KİRLİLİĞİNİN AZALMASINI

UYGULAMA İŞLEMİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Bina yüzeyine yalıtım levhası noktalama usulü olarak,m2 sarfiyatı 3.- 3,5 kg olacak şekilde sürülmelidir.taraklı sistem darbelere muhatap olabilecek noktalarda kullanılmalı,noktalama usulü ise cephelerde kullanılmalıdır.noktalama işleminde bina yüzeyinde teras kaçağı var ise levha yardımı ile düzeltme olasılığı sağladığı gibi,ileride bina çalışması ve çatlamalara karşı levhanın esneme kabiliyetini muhafaza ederek,çatlağı absorbe etmektedir.

2. Levhalar kesinlikle yüzeye şaşırtma usulü ile döşenmeli, pencere ve kapı gibi bitimlerde düzlem kesinlikle levha birleşimi noktaları ile buluşmamalıdır. Bu işlem yüzeyde oluşabilecek bir çatlağın levha dizilimi takip ederek yayılmaması için yapılmalıdır.

3. Dübelleme işlemi yapıştırma işleminden 24 saat sonra ,yapıştırıcı kuruduktan sonra m2’ye 6 ad.gelecek şekilde,levhaların birleşim ve orta noktalarına yerleştirilmelidir. Dübel cinsi ve uzunluğu duvar ve levhanın kalınlığı ile duvarın özelliğine göre tercih edilmelidir.

4. Bina köşe hatlarının belirginleştirilerek keskinlik kazanması ve köşe noktalarındaki levha bitimi noktalarının korunması için fileli PVC köşe profili kullanılmalıdır. Profillerin montajı esnasında kesinlikle tel, çivi ve benzeri maddeler kullanılmamalıdır. Bu tutunma işlemi sıva yardımı ile yapılmalıdır.

5. Dübellemenin ardından ilk kat sıva ,kalın perdah olarak uygulanmalı(m2sarfiyatı3kg) ve üzeri file çekilerek sıyırma usulü ile gömülmelidir.

6. İlk kat sıva üzerine çekilen file kesinlikle bini payı uygulanarak yapılmalıdır.Aksi taktirde uygulamadan, çok kısa bir süre sonra birleşim noktalarında çatlaklar oluşacak ve geri dönüşü, tamiratı zor ve yüksek bir maliyet oluşacaktır.

7. Uygulama son katı boya olacak ise 2 .bir kat ince sıva çekilerek yüzey düzeltilmeli ve zemin astar vurularak boyaya hazır hale getirilerek boya uygulaması yapılmalıdır.

8. Son kat kaplama dekoratif taş kaplama olacak ise ,zemine astar vurularak sıva yüzeyi ile son kat kaplama arasında mukavemet arttırılmalıdır.

9. Son işlem olarak çelik mala ile dekoratif taş kaplama uygulanacaktır. Var olan kaplama akrilik esaslı ve çimento katkılı olduğu için sıva ve kaplama uyumu olumludur. Yüzeyde farklı bir çalışma oluşmayacak ve dolayısı ile çatlama meydana gelmeyecektir. Dekoratif kaplama mantolamanın koruyucu ömrünü arttırmaktadır. Diğer bir faktör ise bina sıva sonrası oluşabilecek gölgelenme ve bozuklukları %70 dolayında düşürerek boyaya oranla daha temiz ve düz bir görsellik sunmaktadır.

UYGULAMA SONRASI: SİSTEMİN KORUNMASI

1-) Uygulama öncesi cephe iskelesi binaya kurulurken, kesinlikle gijonlu dayama sistemi ile iskele cepheye monte edilmelidir. tel, kanca kullanılmamalı ve mesafe ayarı tahta ile yapılmamalıdır.Bunun nedeni uygulama sonrası iskele sökülürken mesafe tahtasının yüzeye bastığı yerde yapılan tamirat (üst üste kurumadan sıva ve dekoratif uygulanır) sağlıksız bir şekilde kurumakta ve çatlamalara neden olmaktadır.Diğer nedeni ise bağlantı telinin yüzey mesafeleri kestiği için bir kısım tel içeride kalarak,herhangi bir su temasında pas akıntısı oluşacaktır.

2-) Uygulama sonrası ,sistem ve cephe yüzeyi arasına 3 noktadan su nüfuz edebilir

A) Parapet kısmında ,sistemin bittiği nokta
B) Pencere kenarlarında sistem ile pervazın bittiği nokta
C) Mermer denizliğin alt kısım dip noktası

2.a) Sistemin çatı seviyesindeki bitim noktasında ,parapet kısım ve strafor kısım aynı seviyede sonlanıyor ise ileride doğabilecek yağmur ve dere taşma sularının birleş arasında girmemesi için ya Parapet kısa komple mermer dönülmeli yada dere içerisinden başlayarak dış yüzeyin 5cm seviyesine kadar alüminyum folyolu mebran ile dönülerek,yüzey arasına su girmesi engellenmelidir.

2.b) Pencere merkezlerine dönülen sistem kesinlikle uygulama sonrası iskele sökülürken,pervaz sistem ve mermer pervaz kesişim noktalarına silikon dönülmeli ve daire sahiplerinin her yıl kontrol etmeleri tavsiye edilmelidir.

2.c) Sistemin kalınlığı mermeri damlalığını kapatıyor ise levha damlalığı açığa çıkaracak olan gerekli derecede alçı ile kesilmeli ve zemine düşmesi sağlanmalıdır.Böylelikle hem damlalık’ın görevi muhafaza edilecek hem de mermer değişimi gibi yüklü bir maliyetler karşı karşıya kalınmayacaktır.

Yukarıda sistem koruması adı altında sizlere belirtmiş olduğumuz işlemler ile sistem ile yüzey arasına, herhangi bir su girişi olmayacak ve istenilen yalıtım değerine daha uzun.kalıcı güvenilir bir şekilde sahip olacaksınız .

Unutmayınız ki,sistem arasına nüfuz eden bir su ya da alt katmandaki levha yapıştırıcısının aderansını azaltarak sistemi zayıflatacak ,ya da bina içlerine nüfuz ederek,daire içinde rutubet ve nem gibi olumsuzluklara neden olacaktır.

MANTOLAMA SİSTEMİ

Dairenizin su ve nem yalıtımını sağlamak,

Yakıt ve enerji tüketiminde %50 seviyesinde tasarruf sağlayarak ısı yalıtımını oluşturmak,

Ve binalarınızı korozyona ve çürümeye karşı korumak için yapılmaktadır.

Mantolamada Sistemlerindeki Bazı Hatalar
1) Kapı ve pencere doğramalarının yanlarında bırakılan boşluklar

Kapı ve pencerelerini yerleştirilirken doğramayla duvar arasında uygulamalarda bırakılan boşluklar kapatılmadığında, bu boşluklar ne kadar sıva yapıldığında dolu gibi gözükse de ısı geçişi olacaktır. Mümkün olduğu kadar, doğramalarla duvar arası doldurularak yapılmalıdır.

2) Mantolama yapılan cephenin düzlemek için sıva yapılmadan yapması

Mantolama yapılacak dış cephe, yalıtım işlemine geçilmeden önce, kaba sıva ile düzgün bir yüzey haline getirilmelidir. Çünkü duvar örümünde meydana gelen hatalar, ayrıca betonarme sistemdeki kolon ve kirişlerin kalıp hatalarından dolayı meydana gelen girinti ve çıkıntılar oluşur. Bu gibi yüzey bozukluklarını gidermeden yapılan mantolamada köpük levhalarının altlarında boşluklar meydana getirecektir. Dolayısıyla ani mevsim değişikliklerinde Köpük levhalarının altındaki yapıştırıcının özelliğini kaybettirir. Bu da köpük levhaların duvardan ayrılmasına yol açarak ısı geçişi oluşturur.

3) Köpük levhaların uygulama sırasında yapıştırıcı harcın arkasına blok blok konulması

Uygulama sırasında mantolama ustalarının sıkça yaptıkları hatalardandır. İşçilikten ve zamandan kazanmak adına kalitesiz bir mantolama yapılmaktadır. Teknik uygulamada köpük levhaların arkasına aynı kalınlıkta ve her yerine tatbik edilmelidir. Aksi takdirde bloklar halinde konulan yapıştırıcı harcından dolayı boşluklar oluşturacaktır. Bu da ısı geçişlerine yol açar.

4) Pencere doğramalarının alt bölgesi olan denizlik altında bırakılan boşluklar

Çoğu zaman pencere doğramalarının altına gelen duvar, doğrama alt seviyesinden daha alt seviyede bırakılır. Doğrama yerine monte edildikten sonra bu bölümde boşluk kalır. Denizlik uygulamasında ise mermer malzemesi kullanılıyorsa, bu mermer plaka altına konulan harç ya da dolgu malzemesi, her tarafına değil de, belli bölümlerine konulduğundan mermer denizlik ile duvar arasında boşluk kalır. Burada yapılması gereken hiç boşluk kalmadan denizlik altına mümkün olduğu kadar yine duvar malzemesi ile tamamlanmalıdır. Aksi takdirde ısı geçişine izin verilmiş olur

5) Köpük levhalarının yönetmeliğin öngördüğü kalınlık ve dansite ölçüsüne uygun yapmamak

İnşaatın yapıldığı bölgeye bağlı olarak, yönetmelikte köpük levhaların kalınlıkları ile ilgili kıstaslar verilmiştir. Bu değerler, inşaatın yapıldığı bölgenin iklim koşullarına ve ısı hesaplarına göre belirlenmiştir. İnşaat sahibi veya yüklenici, uygulamada bu kalınlıklara ve dansitesine(yoğunluğuna) uymadan yapıldığında, doğal olarak gerekli yalıtımı sağlamamış olacaktır. Uygulamada daha çok daha az kalınlıkta veya kalınlık uygun ama dansitesi düşük levhalar kullanmaktadır.

6) Pencere ve kapı doğramalarının merkezlerinin yalıtılmaması

Pencere ve kapıların merkezleri dediğimiz iç girintileri genellikle yalıtılmadan yapılmamaktadır. Bunun zararı ise 1. Madde de belirttiğimiz gibi doğrama ile duvar arasında kalan kısımda bırakılan boşluklardan ısı geçişini önlemektir. Bu yüzden levhalar, pencere iç yanları da mutlaka uygulanmalıdır.

7) İçerden yapılan yalıtım sisteminde kiriş ve kolonların yalıtılmaması

İnşaatın yapımı sırasında yüklenicilerin çoğu zaman başvurdukları yanlış uygulamalardan birisi de içten yapılan yalıtımlarda, duvar bölümünde yalıtım yapıp, kiriş ve kolonlara uygulanmamasıdır. Bu da, farklı ısı geçişlerine yol açacağından, rutubetlenme ya da yeşillenme dediğimiz yoğunlaşma oluşur. İçten yalıtım yapılacaksa, konutların dış cephelere bakan tüm yüzeyleri (kolon, kiriş ve duvar), yalıtılmalıdır.

8 ) Sandviç sisteminde yapılan sistemde iki duvarın sabitlenmemesi

Yalıtım sistemlerinden biri olan sandviç sistem denilen, iki duvar arasına konulan köpük levhalarıyla yapılan sistemdir. Bu uygulamada, iki duvar arasında levha olduğundan dolayı her bir duvar ayrı ayrı çalışır. Bunun doğurabileceği olumsuzluk ise duvarların kalınlıkları daha az olacağından narinlik meydana gelir. Hal böyle iken, duvar örülürken, duvar ile kiriş ya da döşeme arasında eğer boşluk bırakılırsa duvarın yıkılmasına yol açar. Ayrıca bu boşluktan ısı geçişi olacağı için uygun bir yalıtım olmayacağı malumdur.

9) Köpük levhaların yatay, geçmeli ve şaşırtmalı olarak yapılmaması

Mantolama işini yapan usta ve işçilerin bilinçli olmaması nedeniyle, uygulama sırasında levhalar dikey olarak yapılmaktadır. Levhaların bir kenarının daha uzun olmasından dolayı uygulama sırasında yatay olarak konulması levhanın yüzeye yapışmasında sonra düşmesini zorlaştıracaktır. Ayrıca, şaşırmalı dediğimiz ek yerlerinin aynı yerlere gelmemesine dikkat edilmesi gerekir. Böylece levhaların daha düz ve birbirlerine destek olması sağlanır. Bunun gibi, levhaların satın alırken, geçmeli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Geçmeli sistemde hem levha aralarındaki boşluklardan ısı geçişi önlenmiş olacak, hem de levhaların ayrılması, düşmesi gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.

10) Levhaların sabitlenmesi sırasında az çivi kullanılması

Levhalar yapıştırıldıktan sonra, yapıştırıcının donması beklenir. İyice sertleştikten sonra çivilenerek duvara sabitlenmesi sağlanır. Bu çivileme sırasında çivi sayısını ya hiç kullanmadan ya da az kullanılarak yapılır ki, bu da levhaların iyice sabitlenmemesine yol açar.

Comments of this post

Mimar

Mimar
16 Ağustos 2010

Başlangıç Profili : Mantolama uygulamasının ilk aşaması olarak, zemine aliminyum başlangıç (su basman) profili çakılır.Başlangıç profili'nin ölçüsü, tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre değişiklik gösterir. Profiller duvara özel dübelleri ile çakılarak tespit edilirler.

Yapıştırma Harcı : Profiller çakıldıktan sonra yalıtım levhalarının arka yüzüne dişli mala ile veya noktasal yapıştırma metodu ile özel yapıştırıcı harç sürülür. Harç sürüldükten hemen sonra yalıtım levhaları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir.

Dübelleme : Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırma harcının tam olarak kuruması beklenmelidir. Dübeller yalıtım levhasının üzerine matkap ile uygun bir delik açıldıktan sonra çakılarak sabitleştirilir.

Kenar ve Köşeler : Köşelerde düzgün ve sağlam bir yüzey elde edebilmek için aliminyum köşe profilleri kullanılır. Köşe profilleri, yalıtım levhalarının üzerine donatı katmanı oluşturulmasından önce yerleştirilir ve üzeri donatı sıvası ile kapatılır.

Donatı Sıvası ve Filesi : Köşe profillerinden başlayarak bütün yüzeye donatı sıvası sürülür ve dişli mala ile trifillenir. Bu sıva üzerine sıva henüz yaş iken donatı filesi, kenarları 10'ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilir. Filenin üzeri tekraren sıva ile kapatılır.

Hafif Sıva : Son kat hafif sıva, donatı sıvası tamamen kuruduktan sonra istenilen kalınlıkta (2,3,4 mm) uygulanır. Böylelikle, mantolama uygulamasının dışında sert ve dekoratif, koruyucu bir katman oluşturulur.

Boya : Mantolama uygulamasının son aşaması, hafif sıva uygulanmış zeminlerin dekoratif bir dışcephe boyası ile boyanmasıdır.

MALZEMELER

YALITIM LEVHASI

EPS : Günümüzde kullanılan yalıtım levhaları arasında, en popüler olanı EPS (Ekstrüde Polistiren) yalıtım levhalarıdır. Oldukça düşük bir ısı iletkenlik (0,031 W/mK)değerine sahip olan EPS'nin yangın sınıfı B-1 (Zor alevlenici) ve min.20 Kg/m³ yoğunluktadır. Ülkemizde, dışcephe ısı yalıtımında, çoğunlukla 3 cm kalınlığında, binili tipleri kullanılmakla birlikte, teras yalıtımı, özel işlemler veya istenildiği durumda, 5 cm kalınlığında levhalar da kullanılmaktadır.

XPS : Ekspande Polistiren. Birim hacim kütlesi 16 Kg/m³ ve Isı iletkenlik değeri 0,040 W/mK'dır. EPS levhalara göre daha ekonomik olan XPS levhalar B-1 yangın sınıfına girerler. Beyaz köpük olarak da bilinir.

Taşyünü : Isı yalıtımı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılan taşyünü, diğer yalıtım levhalarına kıyasla daa yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Doğal yapısı nedeni ile yangın sınıfı A (Yanmaz) olan taşyünü 0,040 W/mK ısı iletkenlik değerine sahiptir.

YAPIŞTIRICI HARÇ

Polimer esaslı, mineral, kuru, nefes alabilen ve yüksek yapışma özellikli özel bir harçtır. 3,5 – 4,5 Kg/m² sarfiyatı ile kullanılan yapıştırıcı harç, her türlü mineral yapıdaki yüzeye, polistiren ve taşyünü levhaları yapıştırmak için kullanılır. Su ile karıştırılarak, kullanım esnasında hazırlanır.

BAŞLANGIÇ (SU BASMAN) PROFİLİ

Su basman seviyesinde, sistemi darbelerden koruyan 0,4 – 0,6 mm, alüminyumdan imal edilen, damlalıklı taşıyıcı profildir. Kullanılacak yalıtım levhasının kalınlığına göre, değişik boyutlarda olabilir.

ALÜMİNYUM PROFİL

Bina köşeleri, pencere ve kapı merkezleri gibi dış köşelerde, sistemi korumak maksadı ile kullanılan, yan yüzeyleri delikli, 25/25 mm alüminyumdan imal "L" profilidir. Aynı zamanda sıva uygulamasında mastar görevi görmektedir.

PLASTİK DÜBEL

İç ve Dış izolasyon levhasını duvara veya tavana monte etmek için kullanılan plastik bağlantı elemanıdır. Tuğla üzerine yapılan uygulamalarda, boşluğa gelen dübeller, çıkartılarak başka bir noktadan çakılmalıdır. Dübelin çakılacağı noktada, yalıtım levhaları bir miktar oyularak, dübel çakıldığında yalıtım levhasının üzerinde kabartı olmaması sağlanmalıdır. Normal uygulamada 1 metrekare'ye minimum 6 Adet çakılır.

DONATI SIVASI

Özel kimyasal karışımlı bir mineral kuru yalıtım ve sıva harcıdır. Yalıtım levhası üzerinde yüksek elastikiyet ve adherans oluşturacak şekilde toz polimerlerle ve su iticilerle takviye edilmiştir. Yalıtım levhasını dış etkenlerden korumak için iki kat olarak ve donatı filesi takviyesi ile uygulanır. Ortalama sarfiyatı 3,5 – 4 Kg/m²'dir

DONATI FİLESİ

Yalıtım levhası üzeri donatı sıvası, genleşme derzleri, montaj derzleri için üretilmiş ve özel alkalilerle emprenye edilmiş, cam elyaf sıva filesidir. Sıvadaki çatlamaları önler ve yüzeye direnç kazandırır. Mantolama uygulamasında kullanılacak donatı filesi 145 – 170 gr/m² ağırlıkta, 3-4 mm göz aralıklı olmalıdır.

HAFİF SIVA

Çimento esaslı, elyaf katkılı, taş sıva izlenimi veren, son kat hafif dekoratif sıvadır. Mantolama uygulamasında alt katmanları dış etkilerden yüksek sertliği ile korur. Zeminden kaynaklanabilecek görüntü bozukluklarını egale eder. 3 mm kalınlık için ortalama sarfiyatı 3-3,5 Kg/m²'dir. Beyaz renktedir.

BOYA

Yapılan Mantolama uygulamasının son aşaması olarak, hafif sıvanın üzeri, beyaz rengin istenmediği durumlarda, arzu edilen herhangi bir renkte ELASTOMERİK, ELASTOSİT veya SİLİKONLAR kullanılarak boyanabilir.