Mimarlik, mühendisligin bittigi yerde baslar.

Okul Tasarımı Nasıl Olmalı

Okulların açılmasına az bir zaman kala “Başarılı Bir Okul Tasarımı Nasıl Olur?” sorusunun cevabını CABE’in geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı “Successful school design” araştırmasının içinde arıyoruz.

CABE geçtiğimiz Mayıs ayında, başarılı okul tasarımı konusunda bir araştırma sonucu yayınladı. Bu araştırma kapsamında, süreci anlamak için “Gelecek için Okul Binaları” konusunda yerel müşterilere, yüklenicilere, tasarımcılara ve yerel planlamacılara örnek projeleri değerlendirerek yardımcı oluyor. Araştırma içerisinde yer alan üç ana başlık söyle: CABE Okul Tasarım Paneli İşleyişi, Sorulması Gereken Sorular, Verimli Grafik Yaklaşımlar.

CABE Okul Tasarım Paneli İşleyişi bölümünde, panelde ele alınan 10 ana kriteri ve ağırlıklı değerlendirmelerini listeliyor. Aynı zamanda CABE görevlileri tarafından yapılan gezi ve kısa toplantılar öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu özetliyor.

Sorulması Gereken Sorular bölümünde, yüklenici ve tasarımcılara yardımcı olacak konular ele alınıyor. Bu bölüm aynı zamanda yerel girişimcilere, taleplerini hazırlarken ve sunulan öneriyi değerlendirirken yardımcı olacak. İkinci sınıflar için okul tasarımı konusunda dikkate alınması gereken anahtar meseleleri açıklıyor. Aynı zamanda, tüm kriterleri karşılayan örnek tasarımların da açıklamalı biçimde yayınlanması ile tasarımcı ve yüklenicilere daha da ileri seviyede yardımcı olacağı düşünülüyor.

Son olarak Verimli Grafik Yaklaşımlar bölümünde ise, “Gelecek için Okul Binaları” projeleri jüri tarafından incelenecek tasarımcı ve yüklenicilere görsel anlamda yardımcı olacak konular ele alınıyor. Her grafik anlatım, önerinin içerdiği 10 kriterle nasıl bağlantılı olması gerektiği konusunda yardımcı oluyor.

İyi Tasarımın Önemi

İyi tasarım, amaca yönelik dayanıklı mekanlar sunarken aynı zamanda kullanan herkesin beğenisini kazanmaktır.
İyi tasarımın faydaları ölçülebilir. İngiltere’de yapılan araştırma sonuçları, kaliteli hizmetle tasarım kalitesi arasındaki bağı gösteriyor. Bu bağ, özellikle eğitim alanında net.

Kanıtlar, okul tasarımının, öğrenci performansını arttırıp, öğretim ve öğrenimde daha yaratıcı bir yaklaşım sağladığını gösteriyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, sermaye yatırımının çalışanlar üzerinde, öğrencilerin motivasyonunda ve verimli öğrenim üzerinde etkisi olduğunu ortaya çıkarttı. Öğrenci performansı, başarı, davranış ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada, iyi tasarlanmış binalardaki sınav sonuçlarının normalden %11 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. İyi tasarım, çalışan bulma ve muhafaza etmeye yardımcı olurken işe giriş çıkışlarda azalma sağlıyor. Diğer bir eğitim sekötründe ise öğrencilerin yaklaşık %60’ı binanın tasarım kalitesinin üniversite seçimlerini etkilediğini belirtti.

İyi tasarım, kamu hizmetlerinin ulaştırılmasını kolaylaştırır ve böylece üretkenliği arttırır. Bir okulda, oyun bahçesinin ve okul holünün tekrar tasarlanması gözetmenlerin ortak alanlarda oynayan çocukları izlemesini kolaylaştırdı. Bu, öğlen yemeği arasında gereken gözetmen asistan sayısını sekizden beşe düşürürken, tasarruf edilen para doğrudan eğitim giderlerine eklenebildi.

İyi tasarlanmış okullar, başarı oranını şüphesiz yükseltirken kimse sadece tasarımın iyi eğitimi garantileyeceğini öneremez. Ancak, kötü tasarım belirli bir seviyenin üzerine çıkmakta olan eğitim standartları önünde bir engel olabilir.

Okul Tasarım Paneli İşleyişi

Başarılı Okul Tasarımı
CABE, Gelecek için Okul Binaları projesinin gerçekleştirilmesinde
tasarım kriterlerinin belirlenmesi, danışmanlığı ve takibi
konusularında önemli rol oynuyor. Bu sene içerisinde yapılan panelde,
yeni projeler değerlendirildi. Panel öncesinde, teslim edilen projenin
arazisini gezen CABE ekibi, tasarım ekipleri ile de kısa birer
toplantı yaptı. Bu toplantının amacı, projenin görsellerini
incelemeden önce projenin özü ile ilgili doğru bilgi ve hassasiyeti
kazanmaktı. Her bir proje panelde tasarımcısı tarafından 10 dakikalık
süre içerisinde sunulduktan sonra jüri üyeleri tarafından yapılan
puanlama toplanıp ilerleyen günlerde hazırlanmış rapor ile beraber
yerel sorumlulara iletildi. Raporda revize edilmesi gereken noktalar
açıkça belirtildi.
Değerlendirme öncesi 10 ana tasarım ilkesi belirlendi. Panel
sırasında sunulan tüm projeler belirlenen 10 ana ilke bağlamında
değerlendirilip detaylı puanlama, her bir kriterin altında yer alan
alt maddelere uygunluğa göre yapılıyor.

On ana ilkeden birincisi, kimlik ve içerik olarak belirlendi. Ana
başlığın alt maddeleri olarak okulun belirli bir ahlaki ve kültürel
çizgiyi takip etmesi, okul vizyonunun tasarımda altının çizilmesi
gerektiği, okulun yerel halka çekici gelmesi gerektiği dolayısıyla
mahallesine katkıda bulunup ilişki içersinde olması gerektiği
belirtiliyor. Ayrıca mimari kimlik anlamında okulun belirli bir
karakteri olup olmadığı ve okulun görüntüsünün yerel eğitimi
güçlendirip güçlendirmediği sorgulanıyor.

İkinci ilke, arazi planlaması ve arazinin en iyi anlamda kullanılması
üzerine yoğunlaşıyor. Burada önemli olan planın arazi karakterini
zenginleştirmesi ve bir mekan duygusu uyandırması. Tasarım, arazinin
engel ve olanaklarını doğru şekilde kullanmalı. Ayrıca binaların, dış
mekanların ve tesislerin arazide iyi yerleştirilmesi, önerilen planın
olumlu iç ve dış mekanlar oluşturması ve dış sirkülasyon rotalarının
anlaşılır ve farklı kullanımları dengeliyor olması önemli.

Üçüncü ilke, dış mekanları en iyi şekilde değerlendirmek üzerine
yoğunlaşıyor. Bu anlamda, bina ile dış mekan arasındaki ilişki önemli.
Dış mekanlar ve bitki örtüsü mekan yaratma konusunda etkin olmalı ve
tasarım, arazinin topoğrafyasına, iklim ve ekolojisine uygun olmalı.
Dış mekanlar farklı ilgi alanları olan ve farklı boyutlardaki öğrenci
gruplarına hitap etmeli. Aynı zamanda, dış mekanda öğrenim için
öngörüler ve fiziksel aktivite için imkanlar da göz önünde
bulundurulmalı.

Dördüncü ilke, binanın net şemasının oluşturulması bağlamında
organizasyonla ilgili. Bu noktada, öğrenim mekanlarının okul genelinde
iyi yerleştirilmesi, dolaşım rotalarının hiyerarşisi ve dış mekanla
olan ilişkisinin optimize edilmesi üzerinde duruluyor.

Beşinci ilke, biçim, kütle ve dış görünümün birlikte çalışması üzerine
yoğunlaşıyor. Bu başlık altında, konsept, biçim ve kütle, görünüm ile
inşaat ve malzemeler önem kazanıyor. Konsept bağlamında plan, kesit ve
cepheleri birbirine bağlayan bir fikrin varlığı önemli. Kütle ve biçim
araziye uygun olmalı. Kütle, iyi oranlanmış iç ve dış mekanlar
yaratmalı. Binanın dış görünümü, konsepti yansıtıp ilham verici
olmalı. Malzemeler ise dayanıklı ve elde etmesi kolay olmalı.

Altıncı ilke, iç mekanlarda öğrenmek ve öğretmek için mükemmel
ortamlar yaratmak. Bu konuda, çeşitlilik önem kazanıyor. Dolaşım
rotaları ve sosyal alanlar öğrencilere çekici gelmeli ve bina içinde
dolaştıkça mekansal çeşitlilik gözlenmeli. Yaratılan iç mekanlar
öğrenci ve çalışamlara kendilerini değerli hissettirmeli ve motive
etmeli, öğrenim mekanları iyi oranlanmış ve hoş olmalı. Bina tam
kapasite çalışmaya uygun olmalı, farklı mekanların gerektirdiği özel
akustik gereksinimler karşılanmalı.

Yedinci ilke, çevresel kaynakların doğru kullanımı ile ilgili. Buna
göre, binanın yönelmesi (yönlenmesi) doğru yapılmalı ve her cephe
baktığı yöne gerekli tepkiyi vermeli. Havalandırma, her mevsim
konforlu öğrenimin gerçekleştireceği mekanlar sunmalı, başarılabildiği
yer ve durumlarda bina doğal şartlarda havalandırılmalı. Ana mekanlar,
yılın büyük çoğunluğunda doğal olarak aydınlanmalı ve mümkünse gün
ışığının yaratıcı biçimde kullanıldığı durumlar olmalı. Aynı zamanda
enerji kullanım stratejisi de mümkün olduğu kadar kendi enerjisini
üreten sistemlere dayandırılıp enerji kullanımı ve karbon salımı en
aza indirilmeli.

Sekizinci ilke, güvenli ve cezbedici mekanlar yaratmak. Bunun için dış
rotalar ve sınırlar net olarak tanımlanmalı. Güvenlik stratejisi
açıklık ile dengelenmeli. Tuvaletler, merdivenler ve sirkülasyon
alanları güven verecek kadar görülebilir olmalı. Ayrıca anaktar
noktalarda pasif gözetleme bulunmalı.

Dokuzuncu ilke, tasarımın gelecekteki gereksinimlere göre yeniden
uyarlanabilecek kadar esnek olmasını gerektiriyor. Tasarım, günden
güne değişen öğrenim ve öğretim gereksinimlerini karşılayabilmeli.
Bina, farklı yapısal organizasyonları ve pedagojileri barındırabilmeli
ve gelecekte genişlemeye uygun olmalı. Önerilen mobilya ve gereçlerle
çeşitli düzenlemeler yapılabilmeli.

Onuncu ve son ilke, tasarımın bütün olarak çalışması. Bütün olarak,
arazi ve program gereksinimlerine cevap vermeli, çalışmak, yemek,
öğrenmek, oynamak, öğretmek ve sosyalleşmek için uygun olmalı. Öte
yandan, bulunduğu bölgeye uyum sağlayıp katkıda bulunmalı ve binanın
mimarisi müşterinin ve toplumun da beklentilerini karşılamalı.

Sorulması Gereken Sorular
Okul Kültür ve Kimliği

– Eğitim vizyonu tasarımda vurgulanıyor mu?
– Okulun bir uzmanlık alanı varsa bu, tasarım önceliklerini nasıl etkiledi?
– Okul kültürü vurgulandı mı? Vurgulandıysa, tasarıma nasıl yansıdı?
– Giriş, okul kimliğinin saygınlığını ifade ediyor mu?
– Halihazır bir binadan kalan, kimlik ve devamlılığı sağlayan bir eleman var mı?
– Okulun kamu kuruluşları farklı erişim düzenlerine nasıl cevap veriyor?
– Okulun tasarımı, yerel halka cazip geliyor mu?
– Tasarım, okulda gurur ve sahiplenme hissi uyandırıyor mu?
– Proje, aidiyet hissini nasıl iletiyor?
– Sokaktan bakıldığında okulun hoş bir görüntüsü var mı?
– Eğer aynı arazide birden çok okul varsa, okulların her birinin kendi kimliği olması gerekiyor mu?
– İlk bakışta iyi bir izlenim oluşturmak için, öğrenim görünür mü (ön planda mı)?

Bölge ile İlişkiler
– Tasarım, yerel değerlere atrı olumlu yönte katkıda bulunup cevap veriyor mu?
– Kütle, yan sokağa ve peyzaja nasıl katkıda bulunuyor?
– Tasarım, planlama meselelerine nasıl cevap veriyor?
– Tasarım, yerel görüşleri nasıl etkiliyor?
– Tasarım, bölge için nasıl bir bütünsel görüşe neden oluyor?
– Tasarım, bölgenin karakterini zenginleştiriyor mu?
– Tasarım, yerel hareket rotalarını iyileştiriyor mu?
– Okul, yerel binalarla ve çevredeki anıtlarla nasıl bir ilişki içerisinde?

Sivil Karakter
– Proje, bölgede uygun bir sivil karakter yaratıyor mu?
– Tasarım, kamu binası olduğunu nasıl ifade ediyor?
– Okulun sokakla olan ilişkisi nedir?
– Tasarım, eğitimin imajını yerel anlamda güçlendirecek mi?
– Binanın vereceği ilk izlenim ne olacak?
– Okul, toplum bağlarını nasıl güçlendirecek?
Vaziyet Planı
Arazinin Karakterini Zenginleştirmek
– Tasarım, bir mekan duygusu uyandırıyor mu?
– Proje, arazinin ekoloji ve mikro-iklimini nasıl zenginleştiriyor?
– Proje, arazi dışındaki diğer binalarla ilişkili mi?
– Proje, topoğrafya ve var olan peyzaj özelliklerini nasıl zenginleştiriyor?
– Proje, pozisyon ve manzarasından faydalanabiliyor mu?
– Proje, hakim rüzgar, yağmur ve güneşten koruma sağlıyor mu?
– Var olan arazi kısıtlama ve olanakları ile çalışmak
– Tasarım, arazinin kısıtlama ve olanakları ile ne derecede baş ediyor?
– Tasarım, arazinin akustik kısıtlamalarına nasıl cevap verdi?
– Aşamalı inşaat, okulun dönem içi işleyişini aksatıyor mu?
– Tasarımı engelleyen özel arazi koşulları mevcut mu?
– Önerilen aşamalı inşat son tasarım kararından ödün vermeksizin iyi çalışıyor mu?
– Eğer tekrar inşaat söz konusu ise, var olan herhangi bir binanın yıkım nedeni nedir?

Stratejik Arazi Organizasyonu
– Dışarıda sirkülasyon rotaları var mı ve farklı kullanımları karşılıyor mu?
– Net olarak tanımlanmış bir dış sirkülasyon rotası var mı?
– Posta ve çöp toplanması için belirli bir düzen var mı?
– Arazide hiç park yeri var mı?
– Binalar optimum yerleşmeyi sağlıyor mu?
– Binaların yerleşimi olumlu iç ve dış mekanlar yaratıyor mu?
– Tasarım, arazi üzerinde yaya yürüyüşünün güvenliğini sağlıyor mu?
– Farklı ulaşım araçları ile gelen kullanıcıların varış senaryoları nedir?
– Spor tesislerine giden rotalar yıl boyu güvenli mi?
– Proje, ayırd edilebilir sınır ve güvenlik alanlarını nasıl yaratıyor?
– Okula giriş rotası ile yerel hareket rotaları bağlantılı mı?
– Arazi için geliştirilen stratejik vizyon, gelecekte gelişmeye izin veriyor mu?

Okul Bahçesi

Bahçe ve Bina Arasındaki İlişki
– Bahçeler ve bitkilendirme mekan duygusu yaratmaya yardımcı oluyor mu?
– Dış mekanlar bina biçimi ile bağlantılı olarak mı geliştirildi?
– Dış mekanlar, sürdürülebilirlik stratejisini destekliyor mu?
– Okul bahçesi mevsimsel olarak değişecek mi?
– Tasarımın bakım ve yönetim uygulamaları gözden geçirildi mi?
– Dış mekandaki korunaklar pratik geçişler yaratmak için tasarımla bütünleştirildi mi?
– Tasarım, arazide var olan topoğrafyaya, iklim ve ekolojiye cevap veriyor mu?
– Uygun hiyerarşide, güçlü yapısal bitkilendirme var mı?
– Bitkilendirme, yaşanabilir yerler sağlamak için mikro iklimi zenginleştiriyor mu?
– Çevreye bakan, manzara gören noktalar var mı?

Organizasyon

Eğitim Hedefini Yerleştirmek

– Bu, binanın içinde de başarılı olarak yerleştirilmiş mi?
– Tasarım, okul açıldığında müfredatın iletilmesini sağlayacak mı?
– Tasarım ana sosyal mekanları belirtiyor mu?
– Tasarım, sağlıklı beslenmeyi nasıl teşvik ediyor?

Mekansal Organizasyon
– Binanın net bir mekansal şeması var mı?
– Tasarım müfredatlar arası öğrenime izin veriyor mu?
– Tasarım doğal aydınlatma ve havalandırma kullanıyor mu?
– Kullanıcılar için okunabilir bir plan var mı?
– Tasarım sosyal etkileşim için olanaklar sağlıyor mu?
– Öğrenme mekanları okul içerisinde iyi yerleştirilmiş mi?
– Hangi mekanlarım zaman çizelgesi olacağını belirten bir şema var mı?
– Ana çatı aydınlatmasının pozisyonları planda gösterilmiş mi?

Hareket Rotaları
– Sirkülaston rotasının net bir hiyerarşisi var mı?
– Net bir hareket ve bağlantı şeması var mı?
– Düşey sirkülasyon tıkanıklığı önleyecek şekilde mi tasarlanmış?
– Öbekler arasında yatay ve düşey bağlantılar yapılabiliyor mu?
– Sirkülasyon, ana mekanlar arası kısa süreli ulaşımı sağlıyor mu?
– İç ve dış mekanlar arası bağlantılar etkili mi?
– Kat değişimine akıllıca cevap veren çeşitli sirkülasyon mekanları var mı?
– Sirkülasyon rotaları tüm kullanıcılar için erişilebilir mi?
– İç sirkülasyon, okulun zaman çizelgesine uyuyor mu?
– Okula ulaşım rotası tabelalara mı dayanıyor?

Binalar

Konsept
– Plan, kesit ve cepheleri bağlayan bir tasarım fikri var mı?
– Yenileme projelerinde, yeni elemanlar var olan bina ile bir bütünlük kurmuş mu?
– Organizasyon şeması, ikna edici bir binaya dönüşmüş mü?

Biçim ve Kütle
– Binanın kütle ve biçimi araziye uygun mu?
– Kütle, doğalaydınlatma stratejisini nasıl destekliyor?
– Arazideki binalar birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde?
– Bina, iyi oranlanmış iç ve dış mekanlar sunuyor mu?
– Binanın yüksekliği, kütle ve eğitim açısından değerlendirildi mi?

Görünüş
– Cepheler tasarım konseptini yansıtıp, etkili bir bina yaratıyor mu?
– Okulun mekansal organizasyonu cephelerde nasıl ifade ediliyor?
– Pencere düzeni nasıl tasarlanmış ve detaylandırılmış?
– Çatı planı, kaynaklar stratejisini destekliyor mu?
– Cepheler, oryantasyonlarına ve kısıtlamalarına nasıl cevap veriyor?
– Renkli desenler, grafikler ve metin nasıl entegre edilmiş?
– Bina başlı başına iyi mimariye sahip mi?
– Görünen yapısal elemanlar nasıl detaylandırılmış?
– Cephe ısı kayıp ve kazançlarını nasıl kontrol ediyor?
– Giriş alanları tasarımda nasıl tanımlanmış?

İnşaat ve Malzemeler
– Kullanılan malzemeler projenin kalitesine olumlu yönde etki ediyo mu?
– Hangi detaylar tasarıma değer katıyor?
– Bakım stratejisi belirlenmiş mi?
– Kullanılan malzemeler sürdürülebilirlik stratejisini nasıl destekliyor?
– Binaların dokusunu dayanıklı mı ve bakımı kolay yapılabilecek mi?
– Modern inşaat metodları kullanılmış mı?
– Malzemeler, projenin karakterine nasıl katkıda bulunuyor?

İç Mekanlar

Çeşitlilik ve Hoşnutluk
– Kullanıcılar, okul içerisinde hareket ettikçe çeşitlilik ve hoşnutluk deneyimleyebilecekler mi?
– Okul binaya kimliğini nasıl verecek?
– Yemek yeme sosyal aktivite olarak görülüyor mu?
– Sirkülasyon ve sosyal mekanlar öprencilere çekici geliyor mu?
– Renk, desen, grafik ve metin kullanımı gözden geçirilmiş mi?
– Sirkülasyon ve sosyal mekanlar gün ışığından ve manzaralardan yararlanıyor mu?

Yüksek Kalite
– İç mekanlar öğrenci ve görevlileri motive edecek mi?
– Mekanın kalitesi iyi davranışa yöneltiyor mu?
– Kullanıcılar gün boyunca dış mekanın farkında olabilecekler mi?
– Depo entegrasyonu iyice düşünülmüş mü?
– Öğrenme mekanları iyi oranlanmış ve güzel mi?
– İç mekanlarda kullanılan malzemeler dayanıklı mı?
– Mobilyalar kaliteli ve sağlam mı?

Bina Kullanımdayken
– Bina tam kapasite iyi çalışabilecek mi?
– Öğrenci işleri sergilenebilecek mi?
– Bina, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi?
– Bahçelerin kullanımı yanındaki sınıflara rahatsızlık verecek mi?
– Farklı mekanların akustik ihtiyaçların cevap verilmiş mi?
– Akustik, tüm mekanlarda uygun mu?
– Bahçelerin kullanımı yanındaki sınıflara rahatsızlık verecek mi?

Kaynaklar

Oryantasyon
– Farklı tiplerdeki mekanlar için ideal yerleşim gerçekleştirildi mi?
– Bina biçimi tüm mekanlara gün ışığı sağlıyor mu?
– Konum, kullanılan malzemeyi ve cephelerin detaylandırılmasını yönlendirdi mi?
– Binanın cepheleri konumlarına göre farklılık gösteriyor mu?
– Binada oda oranları iyi aydınlatma ve havalandırmaya izin veriyor mu?

Havalandırma
– Havalandırma stratejisi konforlu mekanlar sunuyor mu?
– Karışık tip sistem önerilmiş mi? Önerildiyse nerede ve neden?
– Gece havalandırması önerilmiş mi? Nasıl başarılmış?
– Çevresel stratejinin, artan ısı kazancına ya da iklimsel değişikliklere karşı esnekliği var mı?
– Mümkün olduğu yerde doğal havalandırma kullanıldı mı?
– Güneş kırıcılar kullanılırken havalandırma sağlanıyor mu?
– Yazın, aşırı ısınma nasıl önleniyor?
– Dışarıdan gelen gürültü ile nasıl başa çıkılıyor?
– Karşılıklı havalandırma fırsatları kullanılmış mı?

Doğal Aydınlatma
– Ana mekanlar günün çoğunluğunda gün ışığı alıyor mu?
– Güneşe bağlı parlama ve ısı kazanımı iyi kontrol edilmiş mi?
– Holler ve sirkülasyon alanları iyi aydınlanıyor mu?/gün ışığı alıyor mu?
– Farklı düzenlemeler uygulandığında doğal aydınlatma ve güneş kontrol stratejileri nasıl etkilenecek?
– Etkileyici mekanlar yaratmak üzere doğal aydınlatma yaratıcı biçimde kullanılmış mı?
– Çatı ışıklıklığı kullanılabilecek fırsatlar değerlendirilmiş mi?
– Odalar, alınan gün ışığının en fazla seviyede olması için doğru yerleştirilmiş mi?

Enerji
– Tasarımın tümü enerji kullanımı ve karbon salımını aza indirmeye yardımcı oluyor mu?
– Tasarım, ısısı konfor seviyesinde bir ortam sağlıyor mu?
– Biyo-kütle kullanılacak mı, nasıl kullanılacak?
– Enerji ve carbon salımını azaltacak belirli bir strateji var mı?
– Yerinde enrji üretimi uygun mu, anlamlı mı?
– Karbon salımı ve su tasarrufu müfredatta ve halkla bağ kurmakta nasıl kullanılabilinir?
– Atık tüketimi konusuna nasıl yaklaşılmış?
– Enerji, su ve atık, özellikle kullanım dışı saatlerde ve ekipman kullanımında nasıl en aza indirgenmiş?
– Isıtma ve havalandırma stratejileri bina kullanımını nasıl etkileyecek? Herhangi esneklik uygulamaları nelerdir?
– Tesisat odalarının bakımı için belirli bölgelere erişim nasıl sağlanıyor?

Güvenlik

Dış Mekan
– Dış mekanlardaki rotalar ve sınırlar açıkça belirtilmiş mi?
– Tüm kullanıcılar araziye güvenle erişebilir mi?
– Bölgeler arası sınırlar, farklı aktivitelere göre değiştirilebilir mi?
– Güvenlik stratejisi, açıklıkla dengelenmiş mi?
– Halka açık alanlarla, halka kapalı alanlar açıkça belirtilmiş mi?
– Binanın girişleri tüm kullanıcılara cazip gelecek şekilde tasarlanıp konumlandırılmış mı?
– Yaya yolları izlenebilir mi ve gündüz de akşam da güvenli mi?

İç Mekan
– Bina genelinde pasif konrtol imkanı var mı?
– Öğretmenler odası ve idari görevlilerin odas, iç mekanlara bakan konumlarda mı?
– Merdiven alanları, pasif kontrolden faydalanabiliyor mu?
– Danışma masası iyi konumlandırılmış mı ve girişte dikkat çekiyor mu?
– Tuvalet, merdiven ve sirkülasyon alanları görünür ve kullanıcıların güvende hissedeceği yerlerde mi?
– Tuvaletler sınıflara yakın mı ve kolay kontrol edilebiliyor mu?
– Dolap düzenleri, zorbalığa karşı korunaklı mı?
– Tek yönlü koridorlar önlenmiş mi?

Uzun ömür ve esneklik

Günden Güne Esneklik
– Tasarım, günden güne değişen öğrenme şekillerine esneklik sağlayabiliyor mu?
– Tasarım, sosyal öğrenmeyi kolaylaştırıyor mu?
– Tasarım, binanın kullanılmayan saatlerindeki ve halkın kullanabileceği imkanları sunuyor mu?
– Çok farklı büyüklükteki gruplar için çeşitli mekanlar var mı?
– Mekanlar kolaylıkla tekrar düzenlenebiliyor mu?
– Mekanlar farklı kullanımlar için uygun mu?

Uyarlanabilirlik
– Bina, zamanla farklı yapısal organizasyonları barındırabilecek mi?
– Farklı düzenlemelerin sirkülasyona etkisi ne olacak?
– Bina hizmetleri, planın uyarlanmasına izin verecek mi?
– Tasarım, gerektiği takdirde gelecekte değişiklik olmasını öngörüyor mu?
– Sirkülasyon rotaları, gelecek ekler için genişletilebilir mi?
– Tasarım, okulun gelecekte genişlemesine ne kadar izin veriyor?
– Düzenleme değişirse, bunun doğal aydınlatma ve akustik üzerindeki etkisi ne olacaktır?
– Öğrenci sayısı artarsa okulun tepkisi ne olacaktır?

Mobilya ve Ekipman
– Önerilen mobilya kullanılarak farklı düzenlemeler yapılabilir mi?
– Kullanılmayan mobilyalar nerede depolanacak?
– Sunulan mobilyalarda çeşitlilik var mı?

Başarılı Bütün

Uygunluk
– Tasarım bütün olarak araziye ve proje tanımına uygun cevaplar veriyor mu?
– Tasarım bütün olarak, parçalarının toplamından fazlası ediyor mu?

Hoşnutluk
– Bu okulda öğrenci olmak, çalışmak, öğretmen, sosyalleşmek mutluluk verecek mi?

Zamanın Ötesinde Olmak
– Okul, bölgede saygı uyandıracak mı?

Kullanıcıyı Tatmin Etmek
– Mimari yaklaşım toplumun ve müşterinin beklentilerini başarılı bir şekilde karşılayacak mı?
– Okulun tasarımı, eğitimin reformuna yardımcı olacak mı?

Proje Önerisi ve Etkili Grafik Anlatım
Her mimari projede olduğu gibi, burada da grafik anlatım tasarım fikirlerini doğru ve etkili biçimde yansıtmak açısından çok önemli. Aslında tüm mimari proje sunumlarında izlenebilecek yöntemler, Gelecek için “Okul Binaları” projesi kapsamında sunulmuş ve bahsi geçen 10 ilke doğrultusunda tasarlanmış bir öneri üzerinden açıklanabilir.
Başarılı Okul Tasarımı
Vaziyet planı konuma, yüksekliğe, topoğrafyaya ve planlama kısıtlamalarına göre analiz edilir. Öğrenciler, çalışanlar, veliler, daha geniş halk ve motorlu taşıt, toplu taşıma ve minibüsler için rotalar belirtilmiş.
Başarılı Okul Tasarımı
Bu çizimde, öğrenme modeli ve okul kültürü bir eğitim ortamına çevrilmiş. Vizyon, müfredatı ulaştırma, iç ve dış mekanlar arasındaki ilişki ile tanımlanmış.
Başarılı Okul Tasarımı
Okul içinde okul modeli hem iç hem dış mekanlarda detaylandırılarak organize edilmiş.
okul tasarımı
Diyagramlarda, binaların pastörel öğrenmeye, kamu zonlarına ve sirkülasyona nasıl bağlandığı açıklanıyor. Cepheler, kütle ve malzemenin iç işlevlere ve farklı konumlara göre nasıl farklılaştığını gösteriyor.
okul tasarımı
“Esneklik” kavramı okuldan okula değişebilir. Bu okulun programında zaman aşırı olarak algılanmış. Zamanla oluşabilcek farklı seçenekler için yapısal çözümler gösterilmiş. Genişleme, planlama kısıtlamaları nedeni ile imkansız ve bu, açıkça not edilmiş.
okul tasarımı
Vaziyet planı ölçeğinde, binanın yönelmesi ekolojik tepkisi ve yeşil ulaşıma erişimi, sürdürülebilirlik stratejisini tanımlıyor. Bina ölçeğinde, pencere düzeni ile daha da detaylandırılan doğal havalandırma ve ısıtma (hem kış hem yaz durumu şemalarla gösterilmiş) yolu ile sürdürülebilirlik stratejisi tanımlanıyor. Doğal aydınlatma, akustik ve ITC stratejilerine de ayrıca yer verilmiş.
okul tasarımı
Öğrenmek, sosyalleşmek ve fiziksel aktivite için çeşitli mekanlar gösterilmiş. Çit kurma stratejisi öğrencilerin, engelli (otistik) ünitesinin ve yerel halkın kullanacağı dış mekan sınırlarını bina ve peyzaj ile uyum içerisinde belirliyor. Güvenlik stratejileri, okul güvenliği ile doğal peyzaj, topoğrafya ve arazinin açıklığı sayesinde
bir denge kuruyor.

okul tasarımı
Dış ve iç görseller, girişten oyun alanlarına kadar bütün okul deneyimini ve kullanılan malzemeyi gösteriyor. İç mekan görselleri, işlev, atmosferin yanı sıra havalandırma detayları, aydınlarma ve akustik özellikleri belirginleştiriyor.

Comments of this post

Henüz yorum bulunmuyor!