ilginç olmak istemiyorum. iyi olmak istiyorum

Radye Temeller

RADYE TEMELLER
Radye jeneral temeller olarakda adlandırılan bu tip temeller, zeminin taşıma kapasitesinin düşük olduğu durumda, temel zeminin çok fazla sıkışabilir olduğu durumlarda yada temel duvarı veya kollonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanırlar. Radye temeller yapının oturduğu zeminin tamamı plak temeldir. Bu şekilde yapı yükü zayıf olan zemine üniform olarak dağalır ve yapı oturmalarının üniform olması sağlanır. Radye temeller zeminin taşıma kapasitesine, yapı yüklerine göre Aşağıdaki şekilde yapılırlar.
1. Plak Radye Temeller
Taşıyıcı kolonlar ve duvarların birbirine yakın ve yüklerin az olduğu durumlarda durumlarda plak radye temeller kullanılırlar.
RADYE TEMELLER

Radye jeneral temeller olarakda adlandırılan bu tip temeller, zeminin taşıma kapasitesinin düşük olduğu durumda, temel zeminin çok fazla sıkışabilir olduğu durumlarda yada temel duvarı veya kollonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanırlar. Radye temeller yapının oturduğu zeminin tamamı plak temeldir. Bu şekilde yapı yükü zayıf olan zemine üniform olarak dağalır ve yapı oturmalarının üniform olması sağlanır. Radye temeller zeminin taşıma kapasitesine, yapı yüklerine göre Aşağıdaki şekilde yapılırlar.1. Plak Radye TemellerTaşıyıcı kolonlar ve duvarların birbirine yakın ve yüklerin az olduğu durumlarda durumlarda plak radye temeller kullanılırlar.

2. Kirişli Radye Temeller

Taşıyıcı kolonlar ve duvarların aks aralıklarının fazla olduğu durumlarda kirişli radye temeller uygulanır. Kirişli radye temeller altan veya üsten kirişli olabilir. Altan kirişli radye temeller bodrum kat döşemesinin düz olması istendiğinde ve yapı zemininde ve kaymaya karşı emniyet almak için uygulanır. Üsten kirişli radye temeller, kirişler betonarme plağın üzerine oturtulur, üsten kirişli radye temellerin uygulandığı durumlarda yapı içinde düz döşeme istendiğinde kirişler arasındaki boşluk kiriş yüksekliğine kadar cüruf  ile doldurularak düz döşeme elde edilir.

Comments of this post

K_E_M_O

K_E_M_O
04 Mart 2010

güzel bir anlatım olmuş ;)